top of page

ZACHT, autentiek, & TIJDLOOS

Ongeacht welke service je nodig hebt, zul je een ontspannen en plezierige fotosessie ervaren. IK pas mijn unieke expertise toe in verfijnde belichting en professionele bewerking, samen met andere vaardigheden, om het beste uit jouw foto's te halen.

Bij het maken van een afspraak bij Fancyshootz photography gaan jullie akkoord met onderstaande algemene voorwaarden: 

1. Een paar algemene zaken 

- De foto’s op www.fancyshootz.com  mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken.
- Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik van de foto’s kunt u contact met opnemen met fancyshootz photography. Hiervoor gelden namelijk andere bestandsformaten en prijzen. 

- Fancyshootz photography kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.
 

- Fancyshootz photography stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, en nog veel meer....
- Fancyshootz photography doet haar uiterste best de kans op storingen en fouten tijdens de reportage tot een minimum te beperken.
- Fancyshootz photography heeft haar stinkende best gedaan om alles wat op mijn website staat correct en volledig weer te geven, er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst. – Fancyshootz photography aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.
- Fancyshootz photography behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
- Instellingen, organisaties of personen die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade toebrengen aan hun identiteit of anderszins kunnen zich, onder vermelding van gegronde redenen, melden. Fancyshootz photography zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.
- Bij gebruikmaking van de diensten van Fancyshootz photography in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
- Achteraf kan er geen beroep op Fancyshootz photography worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s vanaf een cd/dvd/usb/pc, etc.
- Als je tijdens een reportage ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vindt, dan moet je dat direct tegen mij zeggen. Dat geeft mij namelijk de kans om iets anders te doen. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.
- Fancyshootz photography zal de digitale bestanden voortvloeiend uit de fotoreportage na 6 maanden uit haar archief /opslag verwijderen.
- Het is niet toegestaan om tijdens de reportage opnames te maken of te fotograferen met eigen telefoon en/of camera. 

2. Auteursrechten van de foto’s 

- Het auteursrecht van de foto’s ligt te allen tijde bij Fancyshootz photography.
- Indien de klant Fancyshootz photography schriftelijk toestemming geeft om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zowel commerciële als promotiedoeleinden op internet (zoals blog/portfolio/social media/Facebook//Instagram/Pinterest) en in drukwerk (zoals flyers). Ontvangt de klant hiervoor geen vergoeding.

- Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel versie voor webgebruik als hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door Fancyshootz photography. Oftewel geen filters over mijn foto’s.
- Bij aanschaf van bestanden met de digitale ‘hoge resolutie’ bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.
- Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Fancyshootz photography.
- Vermeld altijd Fancyshootz photography bij het plaatsen van een foto. 

3. Prijsopgaven, betalingen en prijzen 

- Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.
- De (koop)prijs luidt in euro’s.
- Betaling geschiedt conform de toegezonden wekwijze en er dient direct na het reserveren een aanbetaling voldaan te worden. De reservering is pas definitief als de betaling ontvangen is. Dit betekent dat tot het ontvangen van de betaling de datum ook nog door anderen geboekt kan worden. Het restant bedrag dient tijdens de reportage voldaan te worden


 

4. Annuleringsvoorwaarden 

- Annuleren kan alleen schriftelijk  per e-mail of sms/ap bericht.
- Annuleren voor een fotoshoot na definitieve reservering is alleen toegestaan met een geldige reden, deze reden wordt beoordeeld door Fancyshootz photography.. Voor annulering zonder geldige reden worden de volgende kosten in rekening gebracht: 

* Tot een maand voor de reportage/ uitgerekende datum worden er geen kosten in rekening gebracht. 

* Tussen een maand en twee weken voor de reportage / uitgerekende datum wordt 30% van de kosten in rekening gebracht.
* Tussen twee weken en 24 uur voor de reportage wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. * 24 uur of korter voor de reportage wordt 100% van de gemaakte kosten in rekening gebracht. 

Geldige redenen voor het annuleren van een reportage vallen onder ziekte, overlijden van bijvoorbeeld naaste familieleden, etc.

5.Disclaimer: Fancyshootz Photography streeft naar nauwkeurigheid op haar website, maar kan niet garanderen dat alle informatie foutloos en volledig is. Fancyshootz Photography aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele fouten of onvolkomenheden op de website en andere informatie via andere kanalen.Wijzigingen  kunnen op elk moment worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving. Gebruikers dienen de verstrekte informatie te verifiëren. Neem bij twijfel of vragen contact met ons op. Door de website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

 

- Fancyshootz photography is gerechtigd een fotoshoot of reportage met een geldige reden te annuleren. Fancyshootz photography zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen. Indien dit aan de hand is, is Fancyshootz photography niet verplicht vervanging te regelen. 

6. Cadeaubonnen 

- Cadeaubonnen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
- Reportages die cadeau5 zijn gegeven zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.
- Cadeaureportages hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.
- De leverdatum van de  cadeaubon geldt als uitgiftedatum.
- Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cadeau gegeven reportages.

 - Reportages vinden plaats op basis van beschikbaarheid in de agenda. Neem op tijd contact op om een datum te plannen! 

7. Privacy & persoonsgegevens 

- Fancyshootz photography zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan anderen. 

Algemene Voorwaarden

bottom of page